Aplicació i reforma del delicte de sedició

Des de la sentència del Tribunal Suprem, del 14 d’octubre del 2019, que va condemnar a entre 9 i 13 anys de presó nou líders independentistes, es va obrir un debat sobre l’aplicació i possible reforma del delicte de sedició, delicte principal pel qual es va castigar els líders polítics esmentats. Reformar aquest delicte és desitjable per possibilitar l’exercici efectiu, intens i massiu dels drets fonamentals de protesta. Dit d’una altra manera, és aconsellable per evitar els possibles efectes desmobilitzadors derivats tant de les severes penes associades a la sedició com de la vaguetat i amplitud de la seva definició. En aquest article presentarem una proposta de reforma dels delictes de sedició i de desobediència.

https://www.elperiodico.cat/ca/opinio/20221101/aplicacio-reforma-delicte-sedicio-article-pau-bossacoma-78003230

https://www.elperiodico.com/es/opinion/20221101/aplicacion-reforma-delito-sedicion-articulo-pau-bossacoma-78003230

Deixa un comentari

Filed under Dret constitucional, Dret penal

L’acord de claredat: lliçons del passat i panorama comparat

El president Aragonès s’ha compromès a treballar per a teixir un acord de claredat que identifiqui uns criteris compartits per a exercir el dret a decidir com ho han fet el Canadà i el Quebec i com ho han fet, i creu que tornaran a fer, el Regne Unit i Escòcia. Vol que els favorables i contraris a la independència acordin unes regles de joc perquè un futur referèndum i el seu resultat siguin acceptats per totes les parts. En aquest article comentarem algunes virtuts i problemes d’aquesta iniciativa presidencial.

https://www.elperiodico.cat/ca/opinio/20221023/acord-claredat-llicons-passat-panorama-exemples-escocia-quebec-article-pau-bossacoma-77440034

https://www.elperiodico.com/es/opinion/20221023/acuerdo-claridad-lecciones-pasado-panorama-ejemplos-escocia-quebec-articulo-pau-bossacoma-77440034

Deixa un comentari

Filed under Dret constitucional, Principi democràtic i sobirania, Secessió

Junts per a què?

Ateses les grans discrepàncies i divisions entre Esquerra Republicana de Catalunya i Junts per Catalunya que s’han posat de manifest darrerament (taula de diàleg i cas Borràs), em pregunto si aquesta coalició de govern s’hauria de mantenir viva. No es pot pretendre que simplement s’ignori el que ha passat. Paradoxalment, tant la responsabilitat com la moderació a vegades requereixen coratge i cops de timó.

https://www.ara.cat/opinio/junts-per-a-que-pau-bossacoma_129_4452017.html

Deixa un comentari

Filed under Uncategorized

Las lenguas en las escuelas catalanas

La determinación de la presencia de las lenguas oficiales ha de tener en cuenta la situación sociolingüística general, así como la de los centros y su entorno. Muchos piensan que en entornos en los que el castellano es claramente mayoritario esto debería reflejarse en las clases de la escuela. Podríamos denominarlo el argumento del espejo, puesto que la lengua de enseñanza ha de reflejar el entorno donde se ubica la escuela. Mi argumento es el de la balanza y defiende lo contrario con el fin de lograr el referido bilingüismo real: allí donde haya más presencia social del español, más peso debería darse a la enseñanza en catalán. Asimismo, allí donde el catalán tenga más arraigo social, más peso debería tener el castellano como lengua de aprendizaje.

https://www.20minutos.es/noticia/5007891/0/paubossacomalenguasescuelascatalanas/

Aquí una versión más extensa del mismo:

https://blogs.uoc.edu/edcp/espejo-o-balanza-las-lenguas-en-las-escuelas-catalanas/

Deixa un comentari

Filed under Dret constitucional, Federalisme i dret autonòmic, Nació

Las sombras de la transparencia. Una reflexión sobre las caras oscuras del acceso a la información pública

La transparencia es necesaria en democracia, especialmente en una democracia que se quiere cada vez más participativa. No obstante, un exceso de transparencia puede generar pérdidas de inmediatez, sinceridad, independencia, confianza y conocimientos, así como costes económicos, temporales, deliberativos y consensuales.

https://blogs.uoc.edu/edcp/las-sombras-de-la-transparencia-una-reflexion-sobre-las-caras-oscuras-del-acceso-a-la-informacion-publica/

Deixa un comentari

Filed under Dret administratiu, Dret públic, Institucions i drets de participació ciutadana

Le voile, le glaive et la balance: arguments moraux et légaux sur la sécession

L’efficacité et la légitimité des revendications et stratégies sécessionnistes doivent être étayées tant par des arguments moraux que légaux. Pour ce qui est du raisonnement moral, une théorie primaire nuancée du droit à la sécession et de ses caractéristiques réparatrices est présentée. En ce qui concerne l’aspect légal, une distinction est faite entre la logique réparatrice du droit international général et celle du droit constitutionnel. La nécessité d’enchâsser un droit primaire limité de sécession dans la constitution pour favoriser le respect multinational et, finalement, une sécession consensuelle, est ensuite défendue. Bien que la réglementation de la sécession par les lois soit souvent partielle et déficiente, l’aspect légal revêt une importance de premier plan dans les démocraties libérales.

Deixa un comentari

Filed under Dret constitucional, Dret internacional, Secessió

El velo, la balanza y la espada: Argumentación moral y jurídica sobre la secesión

Para construir reivindicaciones y estrategias secesionistas legítimas y exitosas, son importantes tanto los argumentos morales como los jurídicos. En cuanto al razonamiento moral, se presenta una teoría primaria de la secesión matizada con algunos rasgos remediadores. En cuanto al ámbito jurídico, la lógica remediadora del derecho internacional general se distingue de la lógica del derecho constitucional. A continuación, se defiende la constitucionalización de un derecho primario calificado en la secesión para fomentar la acomodación multinacional y, en última instancia, la secesión acordada. Aunque la regulación jurídica de la secesión es a menudo parcial y defectuosa, en entornos liberal-democráticos hay que tomarse la legalidad en serio.

https://presidencia.gencat.cat/es/ambits_d_actuacio/desenvolupament_autogovern/institut-destudis-autogovern/observatori/50-ombres-del-federalisme/detalls/moralitat-secessio?fbclid=IwAR1mAH-11PWBlhMu1wsHcpEBbaqeRHE_28713qGEVu0qn0zGI3k4CM1BFyE

Deixa un comentari

Filed under Dret constitucional, Dret internacional, Secessió

El vel, la balança i l’espasa: Argumentació moral i jurídica sobre la secessió

Per construir reivindicacions i estratègies secessionistes legítimes i reeixides, són importants tant els arguments morals com els jurídics. Pel que fa al raonament moral, es presenta una teoria primària de la secessió matisada amb alguns trets remeiers. Pel que fa a l’àmbit jurídic, la lògica remeiera del dret internacional general es distingeix de la lògica del dret constitucional. A continuació, es defensa la constitucionalització d’un dret primari qualificat a la secessió per tal de fomentar l’acomodació multinacional i, en última instància, la secessió acordada. Tot i que la regulació jurídica de la secessió és sovint parcial i defectuosa, cal prendre’s seriosament la legalitat en entorns liberal-democràtics.

https://presidencia.gencat.cat/ca/ambits_d_actuacio/desenvolupament_autogovern/institut-destudis-autogovern/observatori/50-ombres-del-federalisme/detalls/moralitat-secessio

Deixa un comentari

Filed under Dret constitucional, Dret internacional, Secessió

El Parlament de Catalunya contra la Junta Electoral Central

El Parlamento de Cataluña y la Junta Electoral Central (JEC) se han enfrentado en varias ocasiones y es probable que lo sigan haciendo: primero por el caso del presidente Torra, recientemente por el del diputado Juvillà y, eventualmente, por los de la presidenta Borràs y los diputados Jové y Salvadó. En el marco de estos conflictos, las fuerzas políticas independentistas critican las injerencias de un simple órgano administrativo a la soberanía del Parlamento. En este artículo voy a poner en duda esta crítica.

https://www.eldiario.es/catalunya/parlament-catalunya-junta-electoral-central_129_8836390.html

Deixa un comentari

Filed under Dret constitucional, Dret parlamentari, Dret penal, Institucions i drets de participació ciutadana, Principi democràtic i sobirania

Les ombres de la transparència. Una reflexió sobre les cares fosques de l’accés a la informació pública

La transparència s’està erigint com una mena de dogma jurídic i polític que intenta amagar les seves cares fosques i les bones raons per a restringir-la. En contra d’una visió idíl·lica sobre la transparència, en aquest article plantejo deu problemes d’aquesta:

  1. Pèrdua d’immediatesa
  2. Pèrdua de sinceritat
  3. Pèrdua d’independència
  4. Pèrdua de confiança
  5. Pèrdua de coneixements i perspectives
  6. Augment d’incerteses fruit d’aquestes pèrdues
  7. Augment de costos econòmics
  8. Augment de costos temporals
  9. Augment del cost de la negociació i la deliberació
  10. Augment del cost del pacte i el consens

Deixa un comentari

Filed under Institucions i drets de participació ciutadana, Principi democràtic i sobirania