Reviews Morality and Legality of Secession

Lidia Bonifati in Osservatorio Costituzionale (2021):

“The essay aims at reflecting upon the multifaced issue of secession and self-determination, starting from the reading of the recent volume Morality and Legality of Secession by Pau Bossacoma Busquets. Having blurry boundaries among academic disciplines, secession is analysed (both separately and jointly) through different perspectives: political philosophy, international law, and constitutional law. However, the goal of the book is not only to offer a comprehensive perspective on the matter but also to propose an alternative theory on secession based on a hypothetical multinational contract, building upon Rawlsian contractualism. The main features and principles of Bossacoma’s theory Justice as multinational fairness permeate the entire book, sewing together the moral as well as the legal aspects of secession. Moreover, the “ideal” and “non-ideal” contexts are always in dialogue, with the support of multiple real-world examples.”

Click to access 2021_4_03_Bonifati.pdf

Anna Meine in Las Torres de Lucca. International Journal of Political Philosophy (2021):

“In his new book, Pau Bossacoma Busquets combines political theory and philosophy with perspectives from international and constitutional law and a variety of empirical, historical and contemporary case studies. Thereby, he presents a new theoretical framework for discussing the Morality and Legality of Secession (2020) in general and various theoretical, institutional and practical challenges presented by movements for independence in particular.”

https://revistas.ucm.es/index.php/LTDL/article/view/74917/pdf

Paolo Bonini in Etica pubblica: studi su legalità e partecipazione (2020)

“Un argomento classico affrontato con realismo, originalità e nel solco della grande tradizione teorica, giuridica e politico-costituzionale relativa al grande tema de la secessione. Restano comunque irrisolvibili le aporie intrinseche alla questione, che comunque sono affrontate con decisione e un iter argomentativo solido e un ordine utile ancle agli altri studiosi del tema.”

https://www.torrossa.com/it/catalog/preview/4808043

Oriol Farrés Juste in Enrahonar. An International Journal of Theoretical and Practical Reason (2020):

“Sigui com sigui, del llibre que pre-sentem cal valorar-ne la claredat expositiva i analítica, el bon ofici filosòfic i ju-rídic i la seva ambiciosa proposta teòrica, argumentada amb un gran luxe de de-talls, precisions i referències al mapa legal i polític de la secessió al món. Ens sembla que, malgrat els desacords filosòfics de fons que s’hi puguin tenir (i que ens hem permès d’esbossar en aquesta ressenya), és una obra que mereix la més absoluta consideració acadèmica.”

https://revistes.uab.cat/enrahonar/article/view/v65-farres/1297-pdf-ca?fbclid=IwAR0ypEzWu2e5rLDHaz2NCuqz392xTf05k–nP7gmUDLN8OJNkvpmNGIVFWM

Pau Luque in International Journal of Constitutional Law (2020):

“All those interested in the topic of secession from a legal and theoretical standpoint should read Morality and Legality of Secession. Especially those who are not sympathetic to secessionism should read it. The book will probably persuade them of the need to constitutionalize some kind of procedure to cope in a liberal manner with secession demands, while leaving their substantive anti-secessionist thoughts intact.”

https://academic.oup.com/icon/article-abstract/18/3/1051/6024514?redirectedFrom=fulltext

Deixa un comentari

Filed under Dret constitucional, Dret internacional, Nació, Secessió

An Egalitarian Defence of Territorial Autonomy. The Case of Spain

Aquest article distingeix diverses esferes constitucionals de la igualtat, atès que poden sorgir i prevaldre diferents concepcions i enfocaments sobre la igualtat en cada esfera. En comptes d’una igualtat sempre contrària a la diferència, aquest article argumenta que la seva esfera multinacional tendeix a requerir autogovern, asimetria i pluralisme, ja que una concepció multinacional de la igualtat busca una igualtat bàsica i profunda entre les nacions majoritàries i minoritàries. S’analitzaran qüestions cabdals relacionades amb aquesta esfera multinacional, com ara l’assignació de competències, les asimetries territorials, les declaracions de drets i la qüestió de la sobirania. El cas d’Espanya es pren com una referència empírica i jurídica per a estudiar i reflexionar sobre les diferents esferes constitucionals de la igualtat. Pel que fa a l’esfera territorial, la política i la jurisprudència espanyoles acostumen a entendre el principi d’igualtat com un dogma i una eina de centralització i unificació. Aquesta comprensió tradicional es qüestionarà emprant elements de filosofia política, teoria constitucional i dret comparat.

Click to access n62-bossacoma-en.pdf

Deixa un comentari

Filed under Dret constitucional, Dret europeu, Federalisme i dret autonòmic, Nació

Un poder perillós? Reflexions sobre l’activisme judicial contra l’ajornament electoral

El cèlebre Alexander Hamilton, un dels pares de la Constitució dels Estats Units d’Amèrica, descrivia el poder judicial com “el menys perillós per als drets polítics de la Constitució, perquè és el que disposa de la menor capacitat de pertorbar-los o vulnerar-los”. El poder legislatiu, a més d’establir les lleis, disposa de la cartera i el poder executiu de l’espasa; en canvi, segons Hamilton, el poder judicial no té influència sobre l’espasa ni sobre la cartera. El darrer no té força, ni riquesa, ni voluntat, ans només judici.

Em pregunto si podem mantenir aquest retrat del poder judicial a casa nostra. En aquest article em centraré en les decisions Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de suspensió cautelar i posterior anul·lació del Decret 1/2021, de 15 de gener, pel qual es deixa sense efecte la celebració de les eleccions al Parlament de Catalunya del 14 de febrer de 2021 a causa de la crisi sanitària derivada de la pandèmia causada per la COVID-19.

Deixa un comentari

Filed under Dret constitucional, Federalisme i dret autonòmic, Institucions i drets de participació ciutadana, Principi democràtic i sobirania

En defensa de l’ajornament electoral

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha suspès cautelarment el Decret 1/2021, de 15 de gener, pel qual es deixa sense efecte la celebració de les eleccions al Parlament de Catalunya del 14 de febrer de 2021 a causa de la crisi sanitària derivada de la pandèmia causada per la COVID-19. (…) La prudència dels tribunals de justícia a voltes requereix fer ús del que l’eminent professor Alexader A. Bickel anomenava virtuts passives.

https://www.ara.cat/opinio/defensa-ajornament-electoral-Pau-Bossacoma_0_2604339652.html

Deixa un comentari

Filed under Dret constitucional, Institucions i drets de participació ciutadana, Principi democràtic i sobirania

The Veil, the Scales and the Sword: Moral and Legal Argument on Secession

To build legitimate and successful secession claims and strategies, both moral and legal arguments are important. As regards moral reasoning, a nuanced primary theory of secession with remedial features is presented. With respect to the legal field, the remedial logic of general international law is distinguished from that of constitutional law. Constitutionalizing a qualified primary right to secede is then defended with the aim of fostering multinational accommodation and, ultimately, consensual secession. Although the legal regulation of secession is often partial and defective, legality must be taken seriously in liberal-democratic settings.

Deixa un comentari

Filed under Dret constitucional, Dret europeu, Dret internacional, Federalisme i dret autonòmic, Secessió

Jurar como requisito para parlamentar: una conversación con Víctor Ferreres Comella

Comparto con el profesor Ferreres que insistir en el juramento o promesa tiene sentido en la medida que el acto se inserta en un momento de solemnidad. Si no es posible o resulta excesivamente problemático requerir un mínimo de “gravitas”, es preferible suprimir el acto. No solo el silencio es mejor que la frivolidad, también es mejor, yo añadiría, que la hipocresía y la exclusión.

Deixa un comentari

Filed under Dret constitucional, Dret parlamentari, Principi democràtic i sobirania, Secessió

La (in)constitucionalitat del referèndum sobre la monarquia

Actors polítics i creadors d’opinió insisteixen en la conveniència o necessitat de celebrar un referèndum sobre la monarquia. Tanmateix, segons el Tribunal Constitucional (TC), les decisions constitucionals essencials només es poden sotmetre a votació ciutadana seguint el procediment de reforma constitucional que pertoqui. (…)  En suma, la controvertida doctrina constitucional dissenyada per aturar els referèndums d’autodeterminació genera, en el pla teòric i normatiu, una gran barrera per celebrar un referèndum sobre la monarquia. A la pràctica, però, la coherència jurisprudencial no sempre s’imposa a altres consideracions.

https://www.ara.cat/opinio/Pau-Bossacoma-inconstitucionalitat-referendum-monarquia_0_2508349266.html

Pau Bossacoma_La (in)constitucionalitat del referèndum sobre la monarquia

Deixa un comentari

Filed under Dret constitucional, Institucions i drets de participació ciutadana, Principi democràtic i sobirania

El Procés i la reforma del Codi Penal

Per tractar les conseqüències penals dels fets de la tardor catalana del 2017, diverses veus parlamentàries, acadèmiques i de la societat civil han posat sobre la taula la possibilitat d’una reforma del Codi Penal. Una revisió necessària quan els tipus penals es consideren inadequats per als temps que corren o desmesurats per l’efecte desmobilitzador que poden generar. Vet aquí sis idees per enfocar-la:

https://www.ara.cat/opinio/pau-bossacoma-proces-reforma-codi-penal_0_2474752635.html

Pau Bossacoma_El Procés i la reforma del Codi Penal

Deixa un comentari

Filed under Secessió

Bretxes socials en temps de pandèmia

La crisi coronada em genera dos grans temors: l’aprofundiment de la bretxa entre rics i pobres i de la bretxa entre generacions. Però no voldria escriure de temors sense, alhora, plantejar oportunitats. La història demostra que les catàstrofes, les calamitats i les crisis obren finestres d’oportunitat. Aquí n’apuntaré dues: la mitigació de la bretxa entre pobles i ciutats i de la bretxa entre treballadors públics i privats.

https://www.elmon.cat/opinio/bretxes-socials-temps-pandemia_2126998102.html

Deixa un comentari

Filed under Uncategorized

La condició de diputat per a ser president

Un dels grans interrogants jurídics que sorgeix després de l’acord de la Junta Electoral Central és si la pèrdua de la condició de diputat del MHP Torra comporta el cessament com a president de la Generalitat. Des de la interpretació literal, sistemàtica i teleològica, defenso que ser membre del Parlament no és condició necessària per a mantenir-se en el càrrec de president.

https://www.lavanguardia.com/politica/20200116/472927675839/la-condicion-de-diputado-para-ser-president.html

Pau Bossacoma_L’escó i la presidència

Deixa un comentari

Filed under Dret constitucional, Dret parlamentari, Federalisme i dret autonòmic